Usage Statistics for www.hab-vfs.at

Summary Period: December 2019
Generated 01-Jan-2020 03:23 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2019
Total Hits 146736
Total Files 135312
Total Pages 139403
Total Visits 7002
Total KBytes 3228064
Total Unique Sites 3052
Total Unique URLs 462
Total Unique Referrers 4830
Total Unique User Agents 574
. Avg Max
Hits per Hour 197 666
Hits per Day 4733 6953
Files per Day 4364 6582
Pages per Day 4496 6719
Sites per Day 98 232
Visits per Day 225 291
KBytes per Day 104131 168817
Hits by Response Code
Undefined response code 0.48% 708
Code 200 - OK 92.21% 135312
Code 206 - Partial Content 0.00% 7
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 24
Code 302 - Found 6.80% 9981
Code 304 - Not Modified 0.48% 700
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 3

Daily usage for December 2019

Daily Statistics for December 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2236 1.52% 1963 1.45% 2108 1.51% 282 4.03% 231 7.57% 76523 2.37%
2 3041 2.07% 2621 1.94% 2858 2.05% 222 3.17% 166 5.44% 83922 2.60%
3 3214 2.19% 2823 2.09% 2963 2.13% 246 3.51% 172 5.64% 74822 2.32%
4 3855 2.63% 3408 2.52% 3598 2.58% 257 3.67% 167 5.47% 65498 2.03%
5 4512 3.07% 4039 2.98% 4245 3.05% 236 3.37% 221 7.24% 58284 1.81%
6 3985 2.72% 3540 2.62% 3880 2.78% 234 3.34% 174 5.70% 56810 1.76%
7 3688 2.51% 3324 2.46% 3446 2.47% 223 3.18% 167 5.47% 55692 1.73%
8 3878 2.64% 3424 2.53% 3631 2.60% 215 3.07% 151 4.95% 66262 2.05%
9 3892 2.65% 3268 2.42% 3276 2.35% 199 2.84% 172 5.64% 53746 1.66%
10 4213 2.87% 4004 2.96% 3955 2.84% 190 2.71% 141 4.62% 99153 3.07%
11 4936 3.36% 4794 3.54% 4765 3.42% 256 3.66% 178 5.83% 122885 3.81%
12 5118 3.49% 4949 3.66% 4903 3.52% 277 3.96% 169 5.54% 168817 5.23%
13 4789 3.26% 4580 3.38% 4614 3.31% 253 3.61% 156 5.11% 146441 4.54%
14 5132 3.50% 4581 3.39% 4698 3.37% 271 3.87% 163 5.34% 105315 3.26%
15 5082 3.46% 4797 3.55% 4872 3.49% 283 4.04% 149 4.88% 112859 3.50%
16 4977 3.39% 4524 3.34% 4660 3.34% 249 3.56% 179 5.87% 124642 3.86%
17 4487 3.06% 4093 3.02% 4268 3.06% 218 3.11% 137 4.49% 85972 2.66%
18 6141 4.19% 5471 4.04% 5555 3.98% 278 3.97% 186 6.09% 103200 3.20%
19 5875 4.00% 5329 3.94% 5560 3.99% 279 3.98% 166 5.44% 103483 3.21%
20 5272 3.59% 4884 3.61% 5026 3.61% 281 4.01% 207 6.78% 101893 3.16%
21 4933 3.36% 4664 3.45% 4846 3.48% 173 2.47% 115 3.77% 95961 2.97%
22 5794 3.95% 5426 4.01% 5680 4.07% 155 2.21% 119 3.90% 102802 3.18%
23 6953 4.74% 6582 4.86% 6719 4.82% 291 4.16% 232 7.60% 153046 4.74%
24 6631 4.52% 6271 4.63% 6495 4.66% 210 3.00% 134 4.39% 150668 4.67%
25 5990 4.08% 5874 4.34% 5906 4.24% 214 3.06% 149 4.88% 113530 3.52%
26 5967 4.07% 5748 4.25% 5790 4.15% 216 3.08% 184 6.03% 112359 3.48%
27 5727 3.90% 5391 3.98% 5610 4.02% 215 3.07% 170 5.57% 163996 5.08%
28 5215 3.55% 4859 3.59% 5108 3.66% 201 2.87% 145 4.75% 150958 4.68%
29 5053 3.44% 4682 3.46% 4570 3.28% 188 2.68% 147 4.82% 142363 4.41%
30 3143 2.14% 2772 2.05% 2954 2.12% 241 3.44% 207 6.78% 96784 3.00%
31 3007 2.05% 2627 1.94% 2844 2.04% 177 2.53% 163 5.34% 79381 2.46%

Hourly usage for December 2019

Hourly Statistics for December 2019
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 205 6371 4.34% 192 5975 4.42% 187 5816 4.17% 4438 137569 4.26%
1 202 6281 4.28% 186 5790 4.28% 198 6147 4.41% 4118 127654 3.95%
2 192 5975 4.07% 178 5547 4.10% 188 5847 4.19% 4131 128050 3.97%
3 198 6157 4.20% 186 5776 4.27% 192 5980 4.29% 4165 129116 4.00%
4 193 5993 4.08% 179 5562 4.11% 186 5774 4.14% 3774 116991 3.62%
5 184 5711 3.89% 173 5378 3.97% 178 5542 3.98% 3919 121484 3.76%
6 195 6053 4.13% 179 5563 4.11% 188 5845 4.19% 4047 125446 3.89%
7 185 5740 3.91% 173 5380 3.98% 178 5548 3.98% 4356 135029 4.18%
8 196 6085 4.15% 182 5647 4.17% 182 5657 4.06% 4478 138809 4.30%
9 196 6085 4.15% 182 5659 4.18% 187 5826 4.18% 4667 144672 4.48%
10 205 6377 4.35% 178 5538 4.09% 186 5776 4.14% 4428 137269 4.25%
11 195 6066 4.13% 177 5499 4.06% 183 5685 4.08% 4261 132080 4.09%
12 199 6175 4.21% 179 5562 4.11% 184 5717 4.10% 4844 150167 4.65%
13 199 6196 4.22% 184 5715 4.22% 186 5771 4.14% 4539 140711 4.36%
14 191 5929 4.04% 175 5426 4.01% 179 5575 4.00% 4412 136787 4.24%
15 188 5846 3.98% 174 5414 4.00% 179 5577 4.00% 4377 135676 4.20%
16 191 5922 4.04% 168 5229 3.86% 171 5322 3.82% 4056 125722 3.89%
17 204 6331 4.31% 188 5847 4.32% 191 5932 4.26% 4550 141057 4.37%
18 197 6123 4.17% 183 5694 4.21% 189 5880 4.22% 4512 139869 4.33%
19 206 6401 4.36% 191 5951 4.40% 196 6104 4.38% 4634 143641 4.45%
20 198 6156 4.20% 185 5758 4.26% 191 5931 4.25% 4396 136262 4.22%
21 208 6449 4.39% 192 5974 4.41% 202 6278 4.50% 4396 136268 4.22%
22 200 6205 4.23% 183 5701 4.21% 191 5948 4.27% 4427 137241 4.25%
23 197 6109 4.16% 184 5727 4.23% 191 5925 4.25% 4210 130495 4.04%

Top 30 of 462 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 84967 57.90% 853108 26.43% /stats/
2 17614 12.00% 130678 4.05% /
3 5725 3.90% 496713 15.39% /stats/usage_201409.html
4 5681 3.87% 492679 15.26% /stats/usage_201804.html
5 3542 2.41% 299275 9.27% /stats/usage_201902.html
6 2368 1.61% 203144 6.29% /stats/usage_201705.html
7 2366 1.61% 205617 6.37% /stats/usage_201703.html
8 2358 1.61% 204223 6.33% /stats/usage_201706.html
9 1310 0.89% 31 0.00% /robots.txt
10 1198 0.82% 105292 3.26% /stats/usage_201601.html
11 464 0.32% 0 0.00% /kontakt/src/capmaker.php
12 213 0.15% 310 0.01% /css/js/ftod.js
13 204 0.14% 387 0.01% /css/js/yaml-focusfix.js
14 202 0.14% 818 0.03% /cookie.js
15 183 0.12% 481 0.01% /css/navigation/vlist.css
16 181 0.12% 165 0.01% /css/me_hab.css
17 171 0.12% 768 0.02% /css/screen/basemod.css
18 169 0.12% 532 0.02% /css/nav/drop.css
19 166 0.11% 244 0.01% /box/css/lightbox.css
20 163 0.11% 1052 0.03% /css/base.css
21 158 0.11% 356 0.01% /css/print/print_003_draft.css
22 157 0.11% 184 0.01% /css/screen/basemod_2col_left_13.css
23 157 0.11% 1171 0.04% /css/screen/content.css
24 150 0.10% 922 0.03% /css/img/chegg.png
25 146 0.10% 8236 0.26% /css/img/kopf.jpg
26 140 0.10% 3421 0.11% /aktion/img/hab_kurier_so.png
27 137 0.09% 10110 0.31% /stats/usage_201912.html
28 131 0.09% 472 0.01% /css/nav/img/
29 130 0.09% 712 0.02% /css/nav/img/hg03.gif
30 129 0.09% 36 0.00% /css/img/capitl.png

Top 10 of 462 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 84967 57.90% 853108 26.43% /stats/
2 5725 3.90% 496713 15.39% /stats/usage_201409.html
3 5681 3.87% 492679 15.26% /stats/usage_201804.html
4 3542 2.41% 299275 9.27% /stats/usage_201902.html
5 2366 1.61% 205617 6.37% /stats/usage_201703.html
6 2358 1.61% 204223 6.33% /stats/usage_201706.html
7 2368 1.61% 203144 6.29% /stats/usage_201705.html
8 17614 12.00% 130678 4.05% /
9 1198 0.82% 105292 3.26% /stats/usage_201601.html
10 36 0.02% 21548 0.67% /hab_kurier.pdf

Top 10 of 117 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 17614 12.00% 3007 44.47% /
2 84967 57.90% 839 12.41% /stats/
3 5725 3.90% 589 8.71% /stats/usage_201409.html
4 2366 1.61% 406 6.00% /stats/usage_201703.html
5 1198 0.82% 206 3.05% /stats/usage_201601.html
6 104 0.07% 159 2.35% /css/tv/
7 137 0.09% 71 1.05% /stats/usage_201912.html
8 61 0.04% 46 0.68% /stats/usage_201503.html
9 54 0.04% 35 0.52% /stats/usage_201803.html
10 464 0.32% 34 0.50% /kontakt/src/capmaker.php

Top 10 of 117 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 17614 12.00% 2970 43.23% /
2 84967 57.90% 980 14.26% /stats/
3 5725 3.90% 576 8.38% /stats/usage_201409.html
4 1198 0.82% 403 5.87% /stats/usage_201601.html
5 2358 1.61% 206 3.00% /stats/usage_201706.html
6 104 0.07% 155 2.26% /css/tv/
7 137 0.09% 71 1.03% /stats/usage_201912.html
8 464 0.32% 46 0.67% /kontakt/src/capmaker.php
9 61 0.04% 45 0.66% /stats/usage_201503.html
10 54 0.04% 35 0.51% /stats/usage_201803.html

Top 30 of 4830 Total Referrers
# Hits Referrer
1 10800 7.36% - (Direct Request)
2 2304 1.57% http://sms2x2.ru
3 2152 1.47% http://sms-gorod.ru/
4 2004 1.37% http://smsgor.ru
5 1604 1.09% https://e-culinar.com
6 1509 1.03% http://labotek.ru/
7 1493 1.02% http://mathangikrishnamurthy.com/
8 1489 1.01% http://young-mind.ru/
9 1485 1.01% http://mark-2.ru/
10 1482 1.01% http://turkaschool.ru/
11 1460 0.99% http://ermak96.ru/
12 1332 0.91% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
13 1290 0.88% http://podarok37.ru/
14 1283 0.87% http://tesla-avtomobil.ru/
15 1260 0.86% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
16 1238 0.84% http://school12-vrn.ru/
17 1228 0.84% http://variant-33.ru/
18 1226 0.84% http://vipsnasti.ru/
19 1188 0.81% http://socwall.ru/
20 1177 0.80% https://arosaresidences.com
21 1176 0.80% https://bimekan.net
22 1174 0.80% http://stroyitvori.ru/
23 1169 0.80% https://getery.xyz
24 1168 0.80% https://kiva-hack.ru
25 1168 0.80% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
26 1163 0.79% https://familiedejong.info
27 1160 0.79% https://onlinehindinews.in
28 1150 0.78% https://belyi-hutor.ru
29 1128 0.77% http://detskiyugolok.ru/
30 1093 0.74% http://cert-energy.ru/

Top 3 of 3 Total Search Strings
# Hits Search String
1 3 42.86% https://cyberguide.wixsite.com/windows10
2 3 42.86% https://kellyinspectioninc.com/sitesmapes.php
3 1 14.29% https://kellyinspectioninc.com

Top 15 of 574 Total User Agents
# Hits User Agent
1 8000 5.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 7823 5.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 5895 4.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 5654 3.85% Steroids for Sale https://www.steroidsforsale.biz/ (RoidsBiz) http://roids.biz/
5 3919 2.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
6 2325 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
7 2121 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
8 2024 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 Kinza/4.7.2
9 2017 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2
10 2015 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
11 2015 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
12 2002 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
13 2001 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.9
14 1991 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36
15 1990 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36

Usage by Country for December 2019

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 146736 100.00% 135319 100.01% 3228064 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21